logo logo
Aktualności » Komunikaty
Wymiana Dowodów OsobistychMieszkańcy Gminy Słupca! Wójt Gminy Słupca przypomina, że z dniem 31 grudnia 2007r. mija ostateczny termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych. Po dniu 1stycznia 2008r. nie wymienione książeczkowe dowody osobiste stracą ważność. Osoby, które nie wymienią w terminie książeczkowego dowodu osobistego nie będą mogły po dniu 1 stycznia 2008r. dokonywać różnych operacji bankowych, ani załatwić spraw urzędowych. Aby dokonać wymiany dowodu osobistego z książeczkowego na nowy należy zwrócić się do Urzędu Gminy w Słupcy pokój nr 6, w celu pobrania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Do wniosku załącza się: * 2 aktualne fotografie, * w kasie urzędu uiszcza się opłatę w kwocie 30 zł. * Osoby stanu wolnego urodzone poza miejscowym USC obowiązane są do wniosku załączyć odpis aktu urodzenia. * Osoby pozostające w związku małżeńskim, które zawierały związek małżeński poza miejscowym USC załączają do wniosku aktualny odpis aktu małżeństwa pobrany z właściwego USC, w którym związek małżeński został zawarty. * Osoby, u których nastąpiło rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, a zawierały związek małżeński poza miejscowym USC załączają do wniosku aktualny odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. * Osoby, które są wdowami lub wdowcami, a zawierały związek małżeński poza miejscowym USC załączają również do wniosku aktualny odpis aktu małżeństwa. Uprzejmie proszę o zgłaszanie problemów, dotyczące wymiany dowodów osobistych w imieniu osób starszych i nieporadnych. Jeżeli taka osoba nie jest w stanie stawić się osobiście w urzędzie gminy, istnieje możliwość przyjazdu pracownika upoważnionego na miejsce, celem złożenia własnoręcznych podpisów na wymaganych dokumentach. Informacji, dotyczących wymiany dowodów osobistych można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Słupcy pokój nr 6. Osoby, które jeszcze nie dokonały wymiany dowodu osobistego, szczególnie proszę, aby potraktowały sprawę wymiany dowodu jako poważną i w jak najszybszym terminie złożyły wniosek o wydanie dowodu osobistego do tut. Urzędu. Grażyna Kazuś /Wójt Gminy /
Autor : 
Zredagował(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2007-07-11 10:36:15
Data ostatniej modyfikacji : 11.07.2007 10:37
Liczba wyświetleń : 628

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  11.07.2007 10:36pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 860997